Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_C

Name: Q16_C
Variable label: Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. - Cítil/a som sa smutne a skľúčene.

Literal question:

Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. Cítil/a som sa smutne a skľúčene

LabelValue Frequency*%*
0 - Neplatilo to pre mňa vôbec 1 377 37.7
1 - Platilo to pre mňa niekedy 2 394 39.4
2 - Platilo to pre mňa značnú časť času 3 149 14.9
3 - Platilo to pre mňa väčšinu času 4 80 8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017