Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable SX

Name: SX
Variable label: Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu situáciu pred zavedením prvých karanténnych opatrení v súvislosti s koronavírusom?

Literal question:

Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu situáciu pred zavedením prvých karanténnych opatrení v súvislosti s koronavírusom? Ak ste v tom čase nevykonávali platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím ako by to bolo za normálnych okolností.

LabelValue Frequency*%*
pracoval/a som ako zamestnanec 1 463 46.3
pracoval/a som ako živnostník alebo v rodinnom podniku 2 64 6.4
bol/a som nezamestnaný/á a hľadal/a som si prácu 3 40 4
študoval/a som 4 80 8
zaúčal/a som sa 5 5 0.5
bol/a som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku 6 38 3.8
bol/a som dôchodca/ dôchodkyňa 7 245 24.5
bol/a som v domácnosti, staral/a som sa o domácnosť, deti al 8 53 5.3
iné 9 12 1.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017