Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable SY

Name: SY
Variable label: Ako sa od začiatku karanténnych opatrení zmenila vaša pracovná situácia?

Literal question:

Filter: Pýtať sa len, ak SX = a - pracoval/a som Otázka pre tých, čo povedali, že pred začiatkom karantény mali prácu
Ako sa od začiatku karanténnych opatrení zmenila vaša pracovná situácia?

LabelValue Frequency*%*
nezmenila sa, pracujem rovnako ako pred krízou 1 339 33.9
zmenil/a som prácu, v súčasnosti mám inú prácu ako na začiat 2 46 4.6
o prácu som prišiel/a, som nezamestnaný/á 3 69 6.9
dostal/a som výpoveď, som vo výpovednej lehote 4 8 0.8
teraz pracujem z domu / mám od zamestnávateľa tzv. "homeoffi 5 31 3.1
teraz čerpám dovolenku 6 13 1.3
teraz poberám ošetrovné (som na OČR-ke) alebo som na PN-ke 7 21 2.1
Sysmiss 473 47.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 527
Min. / max. value: 473 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017