Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable SZ

Name: SZ
Variable label: Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate? Ak už nepracujete, alebo ste nezamestnaný/á odpovedajte podľa vášho posledného zamestnania.

Literal question:

pýtať sa všetkých
Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate? Ak už nepracujete, alebo ste nezamestnaný/á odpovedajte podľa vášho posledného zamestnania.

LabelValue Frequency*%*
Odborné a technické pozície (napr. lekár, učiteľ, technik, u 1 118 11.8
Vyššia administratíva (napr. bankár, manažér vo väčšom podni 2 27 2.7
Administratívne práce (napr. asistentka, účtovník, bankový ú 3 169 16.9
Obchod (napr. predavačka, majiteľka obchodu, nákupca) 4 146 14.6
Služby (napr. majiteľ reštaurácie, policajt, servírka, kader 5 115 11.5
Kvalifikovaný pracovník (napr. majster, mechanik, elektrikár 6 145 14.5
Čiastočne kvalifikovaný pracovník (napr. vodič autobusu, mur 7 52 5.2
Nekvalifikovaný pracovník (napr. vrátnik, robotník v továrni 8 142 14.2
Pracovník v poľnohospodárstve (napr. robotník, traktorista) 9 15 1.5
Majiteľ alebo manažér poľnohospodárskeho podniku 10 4 0.4
Nikdy som nepracoval/a 11 67 6.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017