Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q6b

Name: Q6b
Variable label: Spomeňte si teraz, prosím, na svoje správanie a správanie sa iných ľudí v týchto dňoch. Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil/a:

Literal question:

Spomente si teraz, prosím, na svoje správanie a správanie sa iných ľudí v týchto dňoch.
Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu? (nenavštevujete sa s priateľmi, nevyhľadávate spoločnosť iných ľudí atď.)? Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil:

LabelValue Frequency*%*
úplne 1 393 39.3
čiastočne 2 542 54.2
vôbec nie 3 65 6.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017