Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable R1

Name: R1
Variable label: Keď sa vo vašej práci stretávate s kolegami - nosíte alebo nenosíte rúško/ respirátor?

Literal question:

Keď sa vo vašej práci stretávate s kolegami - nosíte alebo nenosíte rúško / respirátor?

LabelValue Frequency*%*
Áno, vždy 1 389 38.9
Áno, vo väčšine prípadov 2 185 18.5
Áno, niekedy 3 88 8.8
Nie 4 57 5.7
V práci sa s kolegami nestretávam 5 28 2.8
Nepracujem / nemám prácu / som dôchodca 6 253 25.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024