Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable K1_B

Name: K1_B
Variable label: Nakazili ste sa Vy, niekto vo vašej domácnosti alebo Váš blízky známy/ kamarát koronavírusom? (vyberte všetko, čo je relevantné) - Nakazil sa jeden alebo viacerí členovia mojej domácnosti

Literal question:

Nakazili ste sa vy, niekto vo vašej domácnosti alebo váš blízky známy / kamarát koronavírusom? (vyberte všetko, čo je relevantné) 2. Nakazil sa jeden alebo viacerí členovia mojej domácnosti

LabelValue Frequency*%*
1 136 13.6
Sysmiss 864 86.4

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 136
Min. / max. value: 864 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017