Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable K2

Name: K2
Variable label: Povedali ste, že Vy, jeden alebo viacerí členovia vašej domácnosti alebo jeden alebo viacerí Vaši blízki známi/ kamaráti sa nakazili koronavírusom. Malo toto ochorenie u Vás alebo u niekoho z týchto ľudí vážny priebeh?

Literal question:

len ak K1=1 až 3
Povedali ste, že vy, jeden alebo viacerí členovia vašej domácnosti alebo jeden alebo viacerí vaši blízki známi / kamaráti sa nakazili koronavírusom. Malo toto ochorenie u vás alebo u niekoho z týchto ľudí vážny priebeh? (Ak poznáte viacerých nakazených, odpovedajte, prosím podľa toho, kto mal najťažší priebeh).

LabelValue Frequency*%*
Áno, bola potrebná hospitalizácia 1 72 7.2
Áno, bolo to horšie ako chrípka (vysoké teploty, silný kašeľ 2 225 22.5
Nie 3 207 20.7
Sysmiss 496 49.6

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 504
Min. / max. value: 496 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017