Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q9

Name: Q9
Variable label: Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní epidémie koronavírusu, ako ste spokojný/á s jej doterajším počínaním?

Literal question:

Keď sa zamyslíte nad tým, ako súčasná slovenská vláda postupuje pri zvládaní epidémie koronavírusu, ako ste spokojný s jej doterajším počínaním?

LabelValue Frequency*%*
veľmi spokojný/á 1 36 3.6
skôr spokojný/á 2 164 16.4
ani spokojný/á, ani nespokojný/á 3 237 23.7
skôr nespokojný/á 4 226 22.6
veľmi nespokojný/á 5 337 33.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017