Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable T2

Name: T2
Variable label: Odpovedali ste, že ste sa celoplošného testovania/ skríningu, ktorý prebiehal v posledných dňoch nezúčastnili. Vyberte prosím hlavný dôvod, prečo ste sa takto rozhodli:

Literal question:

T1=2
Odpovedali ste, že ste sa celoplošného testovania / skríningu, ktorý prebiehal v posledných dňoch nezúčastnili. Vyberte prosím hlavný dôvod, prečo ste sa takto rozhodli:

LabelValue Frequency*%*
nedôverujem vláde a jej epidemiologickým opatreniam 1 50 5
bojím sa nakazenia pri testovaní 2 13 1.3
nemyslím si, že testovanie pri boji s epidémiou pomôže 3 23 2.3
nevychádzam veľmi medzi ľudí, nemám sa kde nakaziť 4 37 3.7
mám viac ako 65 rokov, alebo som už ochorenie Covid19 prekon 5 80 8
testovacie miesto bolo pre mňa príliš vzdialené 6 3 0.3
iné - aké: 7 32 3.2
Sysmiss 762 76.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 238
Min. / max. value: 762 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017