Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable t2_cu0

Name: t2_cu0
Variable label: Odpovedali ste, že ste sa celoplošného testovania/ skríningu, ktorý prebiehal v posledných dňoch nezúčastnili. Vyberte prosím hlavný dôvod, prečo ste sa takto rozhodli:

Literal question:

T1=2
Odpovedali ste, že ste sa celoplošného testovania / skríningu, ktorý prebiehal v posledných dňoch nezúčastnili. Vyberte prosím hlavný dôvod, prečo ste sa takto rozhodli:

LabelValue Frequency*%*
obist situaciu/porusit zakon,nariadenie. 1 100

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017