Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q10_B

Name: Q10_B
Variable label: Keď sa zamyslíte nad činnosťou vlády, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? - Táto vláda je schopná čeliť ekonomickým dôsledkom spôsobeným pandémiou koronavírusu

Literal question:

Keď sa zamyslíte nad činnosťou vlády, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Táto vláda je schopná čeliť ekonomickým dôsledkom spôsobeným pandémiou koronavírusu

LabelValue Frequency*%*
1=úplne súhlasím 1 67 6.7
2 2 43 4.3
3 3 83 8.3
4 4 80 8
5 5 126 12.6
6 6 61 6.1
7 7 74 7.4
8 8 80 8
9 9 73 7.3
10=vôbec nesúhlasím 10 313 31.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017