Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q12_B

Name: Q12_B
Variable label: Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? - Komunikácia štátnych orgánov ohľadne koronavírusu je jasná a zrozumiteľná

Literal question:

Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Komunikácia štátnych orgánov ohľadne koronavírusu je jasná a zrozumiteľná

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím 1 43 4.3
skôr súhlasím 2 181 18.1
ani&nbspsúhlasím, ani&nbspnesúhlasím 3 241 24.1
skôr nesúhlasím 4 236 23.6
vôbec nesúhlasím 5 299 29.9

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017