Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q12_D

Name: Q12_D
Variable label: Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? - Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je transparentné

Literal question:

Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je transparentné

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím 1 65 6.5
skôr súhlasím 2 194 19.4
ani&nbspsúhlasím, ani&nbspnesúhlasím 3 281 28.1
skôr nesúhlasím 4 205 20.5
vôbec nesúhlasím 5 255 25.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017