Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q12_E

Name: Q12_E
Variable label: Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? - Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je predvídateľné

Literal question:

Keď sa zamyslíte nad informáciami týkajúcimi sa opatrení zavedených v súvislosti s epidémiou koronavírusu, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Prijímanie opatrení v súvislosti s koronavírusom je predvídateľné

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím 1 89 8.9
skôr súhlasím 2 210 21
ani&nbspsúhlasím, ani&nbspnesúhlasím 3 277 27.7
skôr nesúhlasím 4 182 18.2
vôbec nesúhlasím 5 242 24.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017