Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q13_F

Name: Q13_F
Variable label: Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? - Vedecké inštitúcie na Slovensku

Literal question:

Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? F - Vedecké inštitúcie na Slovensku

LabelValue Frequency*%*
0=vôbec nedôverujem 1 84 8.4
1 2 36 3.6
2 3 57 5.7
3 4 77 7.7
4 5 66 6.6
5 6 145 14.5
6 7 70 7
7 8 100 10
8 9 111 11.1
9 10 103 10.3
10=veľmi dôverujem 11 120 12
Neviem posúdiť 12 31 3.1

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017