Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q13_I

Name: Q13_I
Variable label: Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? - Veľkí zamestnávatelia

Literal question:

Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? J - Veľkí zamestnávatelia

LabelValue Frequency*%*
0=vôbec nedôverujem 1 91 9.1
1 2 45 4.5
2 3 83 8.3
3 4 118 11.8
4 5 76 7.6
5 6 187 18.7
6 7 80 8
7 8 89 8.9
8 9 91 9.1
9 10 42 4.2
10=veľmi dôverujem 11 25 2.5
Neviem posúdiť 12 73 7.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017