Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ7_C

Name: NQ7_C
Variable label: Predstavte si, že by ste sa mohli dať zaočkovať na niektorom z nižšie uvedených miest. Zvýšilo by to vašu ochotu dať sa zaočkovať? - Očkovanie vo vašej farnosti/kostole

Literal question:

filter, iba tí z otázky NQ1, nie a neviem
Predstavte si, že by ste sa mohli dať zaočkovať na niektorom z nižšie uvedených miest. Zvýšilo by to vašu ochotu dať sa zaočkovať? 3. Očkovanie vo vašej farnosti/kostole

LabelValue Frequency*%*
áno 1 44 4.4
nie 2 558 55.8
Sysmiss 398 39.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 602
Min. / max. value: 398 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017