Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ8_D

Name: NQ8_D
Variable label: Do akej miery zvyšujú Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? - Jednoduchšie medzinárodné cestovanie

Literal question:

filter, iba tí z otázky NQ1, ano, neviem
Do akej miery zvyšujú Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? 4. Jednoduchšie medzinárodné cestovanie

LabelValue Frequency*%*
1= veľmi zvyšujú 1 220 22
2 2 145 14.5
3 3 172 17.2
4 4 48 4.8
5= vôbec nezvyšujú 5 80 8
Sysmiss 335 33.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 665
Min. / max. value: 335 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017