Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ9_A

Name: NQ9_A
Variable label: Do akej miery by zvýšili Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? - Podmienenie medzinárodného cestovania očkovaním

Literal question:

filter, iba tí z otázky NQ1, nie
Do akej miery by zvýšili Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? 6. Podmienenie medzinárodného cestovania očkovaním

LabelValue Frequency*%*
1= Veľmi zvýšili 1 31 3.1
2 2 24 2.4
3 3 53 5.3
4 4 23 2.3
5= vôbec nezvýšili 5 214 21.4
Sysmiss 655 65.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 345
Min. / max. value: 655 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017