Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ9_B

Name: NQ9_B
Variable label: Do akej miery by zvýšili Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? - Podmienenie navštev spoločenských podujatí a miest s vysokou koncentráciou ľudí očkovaním

Literal question:

filter, iba tí z otázky NQ1, nie
Do akej miery by zvýšili Vašu ochotu dať sa zaočkovať nasledujúce faktory? 7. Podmienenie navštev spoločenských podujatí a miest s vysokou koncentráciou ľudí očkovaním

LabelValue Frequency*%*
1= Veľmi zvýšili 1 21 2.1
2 2 30 3
3 3 62 6.2
4 4 30 3
5= vôbec nezvýšili 5 202 20.2
Sysmiss 655 65.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 345
Min. / max. value: 655 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017