Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, January / February 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable NQ10

Name: NQ10
Variable label: Ktorá z uvedených možností je podľa Vás pravdivá?

Literal question:

Ktorá z uvedených možností je podľa Vás pravdivá?

LabelValue Frequency*%*
Po zaočkovaní nie je možné dostať ochorenie Covid-19 1 100 10
Po zaočkovaní, môže človek ochorenie dostať, ale jeho priebe 2 620 62
Očkovanie nedokáže zabrániť ochoreniu a ani nezmierňuje jeho 3 280 28

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017