Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q52_B

Name: Q52_B
Variable label: Vyjadrite prosím na škále, kde 1 znamená "vôbec nesúhlasím" a 5 znamená "úplne súhlasím", svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. - Vláda by v období po korone mala venovať viac pozornosti environmentálnym témam

Literal question:

Vyjadrite prosím na škále, kde 1 znamená "vôbec nesúhlasím" a 5 znamená "úplne súhlasím", svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 2. Vláda by v období po korone mala venovať viac pozornosti environmentálnym témam (ako sú napr. znižovanie emisií, obnoviteľné zdroje, recyklácia, ochrana životného prostredia a pod.)

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 55 5.5
2=skôr nesúhlasím 2 109 10.9
3=skôr súhlasím 3 396 39.6
4=úplne súhlasím 4 330 33
neviem 5 110 11

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017