Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q52_E

Name: Q52_E
Variable label: Vyjadrite prosím na škále, kde 1 znamená "vôbec nesúhlasím" a 5 znamená "úplne súhlasím", svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. - Chudobní sú častejšie vystavení environmentálnym problémom

Literal question:

Vyjadrite prosím na škále, kde 1 znamená "vôbec nesúhlasím" a 5 znamená "úplne súhlasím", svoj súhlas alebo nesúhlas s nasledovnými tvrdeniami. 5. Chudobní sú častejšie vystavení environmentálnym problémom, ako sú napr. znečistený vzduch, voda, vyššia hladina hluku alebo hromadiaci sa odpad

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 57 5.7
2=skôr nesúhlasím 2 162 16.2
3=skôr súhlasím 3 362 36.2
4=úplne súhlasím 4 271 27.1
neviem 5 148 14.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017