Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q53A

Name: Q53A
Variable label: Ľudia majú rôzne názory na klimatické zmeny a ich dopad na Slovensko. Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší? výrok A: Mám väčšie obavy z klimatických zmien... výrok B: Mám väčšie obavy zo stavu ekonomiky..

Literal question:

Ľudia majú rôzne názory na klimatické zmeny a ich dopad na Slovensko. Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší? A. Mám väčšie obavy z klimatických zmien a ich dopadov ako z toho, či sa podarí obnoviť ekonomiku po pandémii B. Mám väčšie obavy zo stavu ekonomiky po pandémii ako z klimatických zmien a ich dopadov

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím s výrokom A 1 133 13.3
skôr súhlasím s výrokom A 2 242 24.2
skôr súhlasím s výrokom B 3 387 38.7
úplne súhlasím s výrokom B 4 238 23.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017