Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q53B

Name: Q53B
Variable label: Ľudia majú rôzne názory na klimatické zmeny a ich dopad na Slovensko. Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší? výrok A: Je dôležité začať od seba... výrok B: Hlavnou silou v boji proti klimatickým zmenám by mal byť štát...

Literal question:

Ľudia majú rôzne názory na klimatické zmeny a ich dopad na Slovensko. Ktorý z ponúkaných výrokov je vám bližší? A. V boji proti klimatickým zmenám je dôležité začať od seba, bez ohľadu na štát a jeho opatrenia. B. Hlavnou silou v boji proti klimatickým zmenám by mal byť štát, aktivity a vplyv mňa, ako jednotlivca, nie sú až tak dôležité

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím s výrokom A 1 307 30.7
skôr súhlasím s výrokom A 2 306 30.6
skôr súhlasím s výrokom B 3 272 27.2
úplne súhlasím s výrokom B 4 115 11.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017