Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q54_D

Name: Q54_D
Variable label: Vyjadrite prosím svoj názor, do akej miery by sa uvedené environmentálne témy mali stať podľa Vás prioritou vlády? - Sprísnenie sankcií za porušovanie zákonov o ochrane životného prostredia

Literal question:

Vyjadrite prosím svoj názor na škále, kde 1 znamená "minimálna priorita" a 5 znamená "maximálna priorita", do akej miery by sa uvedené environmentálne témy mali stať podľa Vás prioritou vlády? d) Sprísnenie sankcií za porušovanie zákonov o ochrane životného prostredia

LabelValue Frequency*%*
1=minimálna priorita 1 55 5.5
2 2 63 6.3
3 3 205 20.5
4 4 209 20.9
5=maximálna priorita 5 397 39.7
neviem sa vyjadriť 6 71 7.1

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017