Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q1

Name: Q1
Variable label: Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu aktuálnu situáciu?

Literal question:

Ktorá z nasledujúcich odpovedí najlepšie opisuje Vašu aktuálnu situáciu? Ak v súčasnosti nevykonávate platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, dovolenky / prázdnin a podobne, odpovedajte prosím ako by to bolo za normálnych okolností.

LabelValue Frequency*%*
pracujem ako zamestnanec 1 434 43.4
pracujem ako živnostník alebo v rodinnom podniku 2 74 7.4
som nezamestnaný/á a hľadám si prácu 3 66 6.6
študujem 4 55 5.5
zaúčam sa 5 4 0.4
som dlhodobo chorý/á alebo na invalidnom dôchodku 6 44 4.4
som dôchodca 7 265 26.5
som v domácnosti, starám sa o domácnosť, deti alebo iné osob 8 40 4
iné 9 18 1.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017