Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q4

Name: Q4
Variable label: Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate?

Literal question:

Ponúkame zoznam rôznych typov povolaní. Ktoré z týchto povolaní vykonávate? Ak už nepracujete, alebo ste nezamestnaný/á odpovedajte podľa vášho posledného zamestnania.

LabelValue Frequency*%*
Odborné a technické pozície (napr. lekár, učiteľ, technik, u 1 127 12.7
Vyššia administratíva (napr. bankár, manažér vo väčšom podni 2 27 2.7
Administratívne práce (napr. asistentka, účtovník, bankový ú 3 178 17.8
Obchod (napr. predavačka, majiteľka obchodu, nákupca) 4 120 12
Služby (napr. majiteľ reštaurácie, policajt, servírka, kader 5 111 11.1
Kvalifikovaný pracovník (napr. majster, mechanik, elektrikár 6 143 14.3
Čiastočne kvalifikovaný pracovník (napr. vodič autobusu, mur 7 58 5.8
Nekvalifikovaný pracovník (napr. vrátnik, robotník v továrni 8 165 16.5
Pracovník v poľnohospodárstve (napr. robotník, traktorista) 9 21 2.1
Majiteľ alebo manažér poľnohospodárskeho podniku 10 7 0.7
Nikdy som nepracoval/a 11 43 4.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017