Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q13

Name: Q13
Variable label: V poslednom období sa na Slovensku konalo niekoľko protestov proti očkovaniu a opatreniam zavedeným v súvislosti s koronavírusovou pandémiu. Aký je Váš názor na tieto protesty?

Literal question:

V poslednom období sa na Slovensku konalo niekoľko protestov proti očkovaniu a opatreniam zavedeným v súvislosti s koronavírusovou pandémiu. Aký je Váš názor na tieto protesty?

LabelValue Frequency*%*
Podporujem ich a aj som sa takého protestu zúčastnil/a. 1 52 5.2
Podporujem ich, ale nezúčastnil/a som sa takého protestu. 2 311 31.1
Ohľadne protestov nemám vyhranený názor. 3 276 27.6
Odsudzujem tieto protesty. 4 334 33.4
Nepočul/a som o týchto protestoch. 5 27 2.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017