Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q14B

Name: Q14B
Variable label: Spomeňte si teraz, prosím, na svoje správanie v týchto dňoch. Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil/a:

Literal question:

Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu? (nenavštevujete sa s priateľmi, nevyhľadávate spoločnosť iných ľudí atď.)? Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil:

LabelValue Frequency*%*
úplne 1 81 8.1
čiastočne 2 647 64.7
vôbec nie 3 272 27.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017