Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_B

Name: Q16_B
Variable label: Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: - Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne existuje

Literal question:

Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že úplne súhlasíte. b: Nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus skutočne existuje

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 379 37.9
2 2 135 13.5
3 3 172 17.2
4 4 88 8.8
5=úplne súhlasím 5 137 13.7
neviem sa vyjadriť 6 89 8.9

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017