Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_C

Name: Q16_C
Variable label: Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: - Hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované

Literal question:

Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že úplne súhlasíte. c: Hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus sú umelo nadhodnocované

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 201 20.1
2 2 107 10.7
3 3 172 17.2
4 4 129 12.9
5=úplne súhlasím 5 304 30.4
neviem sa vyjadriť 6 87 8.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017