Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_D

Name: Q16_D
Variable label: Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: - Súčasnú epidémiu niekto vyvolal len preto, aby mohol ľahšie ovládať ľudí

Literal question:

Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že úplne súhlasíte. d: Súčasnú epidémiu niekto vyvolal len preto, aby mohol ľahšie ovládať ľudí

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 235 23.5
2 2 87 8.7
3 3 185 18.5
4 4 117 11.7
5=úplne súhlasím 5 280 28
neviem sa vyjadriť 6 96 9.6

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017