Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q16_F

Name: Q16_F
Variable label: Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: - Vakcíny proti koronavírusu boli vyvinuté s cieľom škodiť ľuďom

Literal question:

Vyjadrite svoj súhlas či nesúhlas s nasledujúcimi výrokmi: Odpovedzte na škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že vôbec nesúhlasíte a 5 znamená, že úplne súhlasíte. f: Vakcíny proti koronavírusu boli vyvinuté s cieľom škodiť ľuďom

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec nesúhlasím 1 335 33.5
2 2 116 11.6
3 3 183 18.3
4 4 81 8.1
5=úplne súhlasím 5 180 18
neviem sa vyjadriť 6 105 10.5

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017