Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q21

Name: Q21
Variable label: Na Slovensku zažívame tretiu vlnu epidémie koronavírusu. Myslíte si, že jej následky budú väčšie alebo menšie ako boli v predchádzajúcej vlne?

Literal question:

Na Slovensku zažívame tretiu vlnu epidémie koronavírusu. Myslíte si, že jej následky (počty mŕtvych a hospitalizovaných) budú väčšie alebo menšie ako boli v predchádzajúcej vlne?

LabelValue Frequency*%*
budú omnoho väčšie 1 68 6.8
budú trochu väčšie 2 100 10
budú približne rovnaké 3 285 28.5
budú trochu menšie 4 207 20.7
budú omnoho menšie 5 124 12.4
neviem 6 216 21.6

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017