Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q23_A

Name: Q23_A
Variable label: Ak by počas tretej vlny opäť došlo veľkému nárastu prípadov a preplneniu nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu, súhlasili alebo nesúhlasili by ste s takýmito opatreniami? -

Literal question:

Ak by počas tretej vlny opäť došlo veľkému nárastu prípadov a preplneniu nemocníc a vláda by pristúpila k plošnému lockdownu (napr. zatváranie škôl, podnikov, obmedzenie pohybu vo všetkých okresoch), súhlasili alebo nesúhlasili by ste s takýmito opatreniami?

LabelValue Frequency*%*
1=vôbec by som s nimi nesúhlasil/a 1 302 30.2
2 2 149 14.9
3 3 276 27.6
4 4 132 13.2
5=úplne by som s nimi súhlasil/a 5 141 14.1

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017