Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q25_B

Name: Q25_B
Variable label: Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? - Zdravotníctvo

Literal question:

Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? Použite škálu od 0 do 10, kde 0 = vôbec nedôverujem a 10 = veľmi dôverujem. B - Zdravotníctvo

LabelValue Frequency*%*
0=vôbec nedôverujem 1 104 10.4
1 2 42 4.2
2 3 52 5.2
3 4 96 9.6
4 5 74 7.4
5 6 135 13.5
6 7 79 7.9
7 8 96 9.6
8 9 86 8.6
9 10 109 10.9
10=veľmi dôverujem 11 100 10
Neviem posúdiť 12 27 2.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017