Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q25_I

Name: Q25_I
Variable label: Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? - Veľkí zamestnávatelia

Literal question:

Keď sa pozriete na nasledovný zoznam: Dôverujete veľmi, dôverujete menej, alebo vôbec nedôverujete tu vymenovaným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu? Použite škálu od 0 do 10, kde 0 = vôbec nedôverujem a 10 = veľmi dôverujem. J - Veľkí zamestnávatelia

LabelValue Frequency*%*
0=vôbec nedôverujem 1 150 15
1 2 44 4.4
2 3 84 8.4
3 4 104 10.4
4 5 90 9
5 6 186 18.6
6 7 72 7.2
7 8 67 6.7
8 9 63 6.3
9 10 25 2.5
10=veľmi dôverujem 11 24 2.4
Neviem posúdiť 12 91 9.1

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017