Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q35

Name: Q35
Variable label: Sú dospelí členovia Vašej širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, deti, vnúčatá, ujovia/tety, bratranci/sesternice, synovci/netere) zaočkovaní?

Literal question:

Sú dospelí členovia Vašej širšej rodiny (rodičia, súrodenci, starí rodičia, deti, vnúčatá, ujovia/tety, bratranci/sesternice, synovci/netere) zaočkovaní?

LabelValue Frequency*%*
áno všetci 1 147 14.7
väčšina je zaočkovaná 2 315 31.5
polovica je a polovica nie je 3 235 23.5
väčšina nie je zaočkovaná 4 186 18.6
nikto nie je zaočkovaný 5 117 11.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017