Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q36

Name: Q36
Variable label: Zúčastnili ste sa počas posledných mesiacov (júl - august - september) udalosti, na ktorej boli spolu dlhšiu dobu členovia piatich alebo viacerých domácností?

Literal question:

Zúčastnili ste sa počas posledných mesiacov (júl - august - september) udalosti, na ktorej boli spolu dlhšiu dobu členovia piatich alebo viacerých domácností (napríklad svadba, pohreb, krstiny, veľká rodinná oslava alebo pobyt na spoločnej chate)?

LabelValue Frequency*%*
Áno 1 342 34.2
Nie 2 658 65.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017