Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q42

Name: Q42
Variable label: Predstavte si, že dvaja ľudia s ochorením COVID-19 potrebujú pripojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Jeden z nich sa nechcel dať zaočkovať, druhý sa zaočkovať nemohol. Ktorý z nich by, podľa Vás, mal byť na prístroj pripojený ako prvý?

Literal question:

Predstavte si, že dvaja ľudia s ochorením COVID-19 potrebujú pripojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Jeden z nich sa nechcel dať zaočkovať lebo sa obával vedľajších účinkov vakcíny, druhý sa zaočkovať nemohol zo zdravotných dôvodov. Ktorý z nich by, podľa Vás, mal byť na prístroj pripojený ako prvý?

LabelValue Frequency*%*
Pacient, ktorý sa nemohol dať zaočkovať zo zdravotných dôvod 1 258 25.8
Pacient, ktorý sa nechcel dať zaočkovať kvôli obavám z vedľa 2 55 5.5
To, či sa niekto chcel alebo nechcel dať zaočkovať by nemalo 3 498 49.8
Neviem posúdiť 4 189 18.9

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017