Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q45_A

Name: Q45_A
Variable label: Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných na úkor nezaočkovaných, iní si myslia, že zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne. Ktorý pohľad je vám bližší?

Literal question:

Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných na úkor nezaočkovaných, iní si myslia, že zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne. Ktorý pohľad je vám bližší? Odpovedajte na škále od 1 do 7 kde 1 = Vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných a 7 = Vláda zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne

LabelValue Frequency*%*
1=Vláda príliš zvýhodňuje zaočkovaných 1 297 29.7
2 2 80 8
3 3 115 11.5
4 4 204 20.4
5 5 97 9.7
6 6 65 6.5
7=Vláda zaočkovaných nezvýhodňuje dostatočne 7 142 14.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017