Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q46_A

Name: Q46_A
Variable label: Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania, iní si myslia, že nerobí pre očkovanie nezaočkovaných dosť. Ako to vidíte vy?

Literal question:

Niektorí ľudia si myslia, že vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania, iní si myslia, že nerobí pre očkovanie nezaočkovaných dosť. Ako to vidíte vy? Odpovedajte na škále od 1 do 7 kde 1 = Vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania a 7 = Vláda nerobí dosť na to, aby sa nezaočkovaní zaočkovali

LabelValue Frequency*%*
1=Vláda príliš tlačí nezaočkovaných do očkovania 1 410 41
2 2 74 7.4
3 3 108 10.8
4 4 177 17.7
5 5 90 9
6 6 47 4.7
7=Vláda nerobí dosť na to, aby sa nezaočkovaní zaočkovali. 7 94 9.4

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017