Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q47_A

Name: Q47_A
Variable label: Keď porovnáte slovenskú spoločnosť v súčasnosti s tým ako to bolo pred príchodom koronakrízy v marci 2020, povedali by ste, že sa naša spoločnosť zmenila skôr k lepšiemu alebo sa zmenila skôr k horšiemu? Od príchodu koronakrízy sa ... -

Literal question:

Keď porovnáte slovenskú spoločnosť v súčasnosti s tým ako to bolo pred príchodom koronakrízy v marci 2020, povedali by ste, že sa naša spoločnosť zmenila skôr k lepšiemu alebo sa zmenila skôr k horšiemu? Od príchodu koronakrízy sa ...

LabelValue Frequency*%*
1=naša spoločnosť zmenila skôr k lepšiemu 1 20 2
2 2 15 1.5
3 3 38 3.8
4 4 161 16.1
5 5 131 13.1
6 6 142 14.2
7=naša spoločnosť zmenila skôr k horšiemu 7 493 49.3

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017