Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q49_D

Name: Q49_D
Variable label: Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. - Cítil/a som sa veľmi nervózne a musel/a som s tým niečo urobiť.

Literal question:

Prečítajte si pozorne každý výrok a z čísel uvedených pri ňom vyberte to (0, 1, 2, 3), ktoré najlepšie vystihuje pocity, ktoré ste prežívali počas minulého týždňa. Cítil/a som sa veľmi nervózne a musel/a som s tým niečo urobiť

LabelValue Frequency*%*
0 - Neplatilo to pre mňa vôbec 1 487 48.7
1 - Platilo to pre mňa niekedy 2 346 34.6
2 - Platilo to pre mňa značnú časť času 3 120 12
3 - Platilo to pre mňa väčšinu času 4 47 4.7

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017