Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q50_C

Name: Q50_C
Variable label: Európska komisia pripravila finančný Plán obnovy. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: - Verím, že peniaze z Plánu obnovy pomôžu Slovensku napredovať.

Literal question:

Európska komisia pripravila finančný Plán obnovy, ktorého cieľom je podporiť ekonomiky krajín EÚ zasiahnuté koronakrízou. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: 3. Verím, že peniaze z Plánu obnovy pomôžu Slovensku napredovať.

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím 1 148 14.8
skôr súhlasím 2 319 31.9
skôr nesúhlasím 3 220 22
vôbec nesúhlasím 4 151 15.1
neviem posúdiť 5 162 16.2

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017