Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, October 2021
study description | list of variables | data access

Details for variable Q50_E

Name: Q50_E
Variable label: Európska komisia pripravila finančný Plán obnovy. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: - Neverím, že peniaze z Plánu obnovy sa využijú tam, kde to Slovensko najviac potrebuje.

Literal question:

Európska komisia pripravila finančný Plán obnovy, ktorého cieľom je podporiť ekonomiky krajín EÚ zasiahnuté koronakrízou. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi: 5. Neverím, že peniaze z Plánu obnovy sa využijú tam, kde to Slovensko najviac potrebuje.

LabelValue Frequency*%*
úplne súhlasím 1 350 35
skôr súhlasím 2 309 30.9
skôr nesúhlasím 3 139 13.9
vôbec nesúhlasím 4 84 8.4
neviem posúdiť 5 118 11.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1000
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017