Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Zhrnutie

Slovenský archív sociálnych dát (SADS) vznikol na základe riešenia štátneho projektu vedy a výskumu "Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch" (vyhlasovateľ Slovenská akadémia vied (SAV), číslo úlohy: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 07), ktorý bol súčasťou podprogramu "Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja" tematického štátneho programu výskumu a vývoja "Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov".

Obdobie založenia a sprevádzkovania SASD bolo vymedzené obdobím december 2003 až december 2005. Vedením projektu a riešiteľského tímu bol poverený Mgr. Miroslav Tížik, členmi riešiteľského tímu boli Doc. Ján Bunčák CSc, Mgr. Martina Bausová a Mgr. Roman Džambazovič. Od roku 2005 tím doplnil Mgr. Milan Zeman. Inštitucionálne SASD vznikol na katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vytvorený bol v úzkej spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, najmä so Sociologickým ústavom SAV.

Na základe zmluvy medzi Univerzitou Komenského a Slovenskou akadémiou vied je v súčasnosti prevádzka archívu zabezpečovaná dvomi subjektami: Katedrou sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.