Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

2022
Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2022 [ SASD 2022005 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Marec / apríl 2022 [ SASD 2022004 ]
Ako sa máte, Slovensko?, mimoriadny prieskum Február / marec 2022 [ SASD 2022003 ]
ISSP Rodina a meniace sa rodové roly Slovensko 2022 [ SASD 2022002 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Február / marec 2022 [ SASD 2022001 ]

2021
ISSP Slovensko 2021 [ SASD 2021007 ]
Ako sa máte, Slovensko?, December 2021 [ SASD 2021006 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Október 2021 [ SASD 2021005 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Júl 2021 [ SASD 2021004 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2021 [ SASD 2021003 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2021 [ SASD 2021002 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Január / február 2021 [ SASD 2021001 ]

2020
Brain drain 2020 [ SASD 2020009 ]
CSES a ISSP Slovensko 2020 [ SASD 2020008 ]
Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19, November 2020 [ SASD 2020007 ]
Ako sa máte, Slovensko?, December 2020 [ SASD 2020006 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Október / november 2020 [ SASD 2020005 ]
Ako sa máte, Slovensko?, September 2020 [ SASD 2020004 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020 [ SASD 2020003 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2020 [ SASD 2020002 ]
Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020 [ SASD 2020001 ]

2018
ISSP Náboženstvo Slovensko 2018 [ SASD 2018001 ]

2017
Kultúra a hodnotový systém obyvateľov Slovenskej republiky 2017 [ SASD 2017002 ]
ISSP Sociálne siete Slovensko 2017 [ SASD 2017001 ]

2016
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2016 [ SASD 2016003 ]
CSES a ISSP Slovensko 2016 [ SASD 2016002 ]
ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016 [ SASD 2016001 ]

2014
Postoje verejnosti k voľbám predsedu Najvyššieho súdu SR VI-NS 2014 [ SASD 2014005 ]
Postoje verejnosti k rozhodovaniu o novej výstavbe a o územnom rozvoji VI-PVVR 2014 [ SASD2014004 ]
Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014 [ SASD 2014003 ]
Brain drain 2014 [ SASD 2014002 ]
ISSP Slovensko 2014 [ SASD 2014001 ]

2013
Postoje verejnosti k súdnictvu VI-DKS 2013 [ SASD 2013001 ]

2012
Názory na výber sudcov VI-VS 2012 [ SASD 2012002 ]
ISSP Slovensko 2012 [ SASD 2012001 ]

2011
Voľný čas stredoškolákov 2011 [ SASD 2011004 ]
Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011 [ SASD 2011003 ]
Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011 [ SASD 2011002 ]
Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2011 [ SASD 2011001 ]

2010
Zodpovednosť politikov VI-ZP 2010 [ SASD 2010003 ]
Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010 [SASD 2010002]
Výsledky parlamentných volieb od roku 1929 za všetky obce Slovenska [ SASD 2010001 ]

2009
Voľný čas stredoškolákov 2009 [ SASD 2009003 ]
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR 2008 [ SASD 2009002 ]
ISSP Slovensko 2009-2010 [SASD 2009001]

2008
Názory občanov na budúcnosť Slovenska 2008 [ SASD 2008006 ]
Rovnosť a menšiny na Slovensku 2008 [SASD 2008005]
ESS 4 - Európska sociálna sonda 2008 [SASD 2008004]
Občianstvo a participácia na Slovensku 2008 [SASD 2008003]
ISSP na Slovensku 2006 - 2008 [SASD 2008002]
EVS - Výskum európskych hodnôt 2008 [SASD 2008001]

2007
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR [ SASD 2007003 ]
Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí južného Slovenska [ SASD 2007002 ]
Trávenie voľného času stredoškolákov, vzťah mladých ľudí k čítaniu a médiám [ SASD 2007001 ]

2006
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR 2006 [ SASD 2006005 ]
Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenskej republiky [ SASD 2006004 ]
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR - prvý polrok 2006 [ SASD 2006003 ]
ESS 3 - Európska sociálna sonda 2006 [SASD 2006002]
Slovensko na ceste k rodovej rovnosti 2006 [SASD 2006001]

2005
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR [ SASD 2005003 ]
Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov Slovenska [ SASD 2005002 ]
ISSP Občianstvo 2004 [SASD 2005001]

2004
Verejnosť a výtvarné umenie 2004 [ SASD 2004005 ]
EES - Výskum európskych volieb 2004 [SASD 2004004]
ESS 2 - Európska sociálna sonda 2004 [SASD 2004003]
Spoločnosť 2004 [SASD 2004002]
Národná identita na Slovensku & ISSP 2003 [SASD 2004001]

2003
Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí [ SASD 2003003 ]
Vzťah obyvateľov Slovenska k divadelnému umeniu [ SASD 2003002 ]
Kolektívne identity na súčasnom Slovensku 2003 [SASD 2003001]

2002
Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k literatúre [ SASD 2002002 ]
ISSP Rodina a rod 2002 [SASD 2002001]

2001
Slováci a Maďari v národnostne zmiešaných oblastiach južného Slovenska [ SASD 2001004 ]
Dostupnosť kultúry a a miestna kultúra z pohľadu občanov Slovenskej republiky [ SASD 2001003 ]
Vzťah obyvateľov Slovenskej republiky k hudbe [ SSSD 2001002 ]
ISSP Sociálne nerovnosti 1999 [SASD 2001001]

2000
Jazyková kultúra na Slovensku [ SASD 2000002 ]
Politická kultúra v strednej a východnej Európe (PCE 2000) [SASD 2000001]

1999
EVS - Výskum európskych hodnôt 1999 [SASD 1999002]
Aktuálne problémy Slovenska. Január 1999 [SASD 1999001]

1998
Slovensko a EÚ 1998 [ SASD 1998003 ]
WVS - Svetový výskum hodnôt 1998 [SASD 1998002]
ISSP Náboženstvo 1998 [SASD 1998001]

1997
Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997 [ SASD 1997001 ]

1996
ISSP Národná identita 1995 [SASD 1996001]

1995
Aktuálne problémy Slovenska. December 1995 [ SASD 1995002 ]
Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko [ SASD 1995001 ]

1994
Aktuálne problémy Slovenska. December 1994 [ SASD 1994002 ]
Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994 [ SASD 1994001 ]

1993
Názory na spoločenské zmeny 1993 [ SASD 1993004 ]
Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Október 1993 [ SASD 1993003 ]
Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Marec 1993 [ SASD 1993002 ]
Sociálna stratifikácia vo východnej Európe po roku 1989 (celková vzorka, Slovenská republika) [SASD 1993001]

1992
Slovensko pred voľbami. Apríl 1992 [ SASD 1992004 ]
Aktuálne problémy Česko-Slovenska, január 1992 [ SASD 1992003 ]
ISSP Sociálne nerovnosti 1992 [SASD 1992002]
Trvanie a zmena na Slovensku. September 1992 [SASD 1992001]

1991
Slovensko. Júl 1991 [ SASD 1991002 ]
EVS - Výskum európskych hodnôt 1991 [SASD 1991001]

1990
WVS - Svetový výskum hodnôt 1990 [SASD 1990001]

1989
Svetonázor na Slovensku 1989 [ SASD 1989001 ]

1968
O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska 1968, SPOS 1968 [ SASD 1968002 ]
Postoje občanov k politike 1968 (POP 1968) [ SASD 1968001 ]

Počet archivovaných súborov: 103
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.